دانلود یه دنیا فایل دانشجوئی
کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژ - رمنیر اس ترجمه حسین صدقی
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 22:16

کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژ - رمنیر اس ترجمه حسین صدقی

جلد اول هیدرو متئو رولوژی ( مطالعه عوامل موثر روی دبی رودخانه ها )

به تعداد 393 صفحه pdfبخش اول : اتمفسر و هیدرومتئو رولوژی

بخش دوم : ریزش های جوی

بخش سوم : مشخصات پستی و بلندی و یخچالی یک حوضه آبریز

بخش چهارم : مشخصات حرارتی یک حوضه آبریز

بخش پنجم : تبخیر ، تعرق و کمبود جریان

 

کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژ - رمنیر اس

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی, نوشته ژ - رمنیر اس, ترجمه حسین صدقی,
کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژ - رمنیر اس ترجمه حسین صدقی
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 22:8

کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژ - رمنیر اس ترجمه حسین صدقی

جلد اول هیدرو متئو رولوژی ( مطالعه عوامل موثر روی دبی رودخانه ها )

به تعداد 393 صفحه pdf

 

بخش اول : اتمفسر و هیدرومتئو رولوژی

بخش دوم : ریزش های جوی

بخش سوم : مشخصات پستی و بلندی و یخچالی یک حوضه آبریز

بخش چهارم : مشخصات حرارتی یک حوضه آبریز

بخش پنجم : تبخیر ، تعرق و کمبود جریان

 

کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژ - رمنیر اس ترجمه حسین صدقی

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی, نوشته ژ - رمنیر اس, ترجمه حسین صدقی,

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 177 صفحه بعد