پاورپوینت مبحث آشنایی با مبانی فلسفی و متدلوژیک تئوری سازمان

آشنایی با مبانی فلسفی و متدلوژیک تئوری سازمانی (Theory building) و پارادایم (Paradigm) در مدیریت

به تعداد 28 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان مدیریت

 

مقدمه

مفهوم تئوری

ویژگی های تفکر تئوریک

موانع موجود درتئوری پردازی

مراحل ایجادتئوری

اهداف تئوری پردازی

چرخه تئوری

مبانی تئوری

شرایط والزامات اعتبار تئوری

ابعادتئوری های مدیریت

طبقه بندی تئوری ها ی سازمان و مدیریت

مهمترین نظریات مدیریتی در دوره ی کلاسیک

مهمترین نظریات مدیریتی دوره نئوكلاسیك ها

پارادایم چیست؟

ویژگیهای پارادایم

انواع پارادایم

نتیجه گیری


پاورپوینت مبحث آشنایی با مبانی فلسفی و متدلوژیک تئوری سازمان