پاورپوینت Surface Pressure Systems ( سیستم های فشار سطحی )

به تعداد 51 اسلاید قابل ویرایش به زبان اصلی

مناسب دانشجویان جغرافیا و اقلیم شناسی

 

شامل مباحث زیر می باشد.

Formation Climatology

Use of QG Theory

Effects of Vorticity Advection

Effects of Vorticity Advection: Mechanism

Effects of Temperature Advection

Effects of Diabatic Heating

Effects of Topography

Combined Effects of Forcing

Favorable Combinations of Forcing

Surface Pressure System Motion

Motion Climatology

QG Forcing

Aspects of Topography

References

 

توجه فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد.

پاورپوینت Surface Pressure Systems ( سیستم های فشار سطحی )